Slutliga villkor för NQ+KT-erbjudandet med hänsyn till nya satsningen på ”Bolagsanalys”

Den 9/12 kommunicerades att NQ i tillägg till tidigare erbjudande också har beslutat att köpa in ytterligare data samt göra en utvecklingssatsning på en egen analysyta likt den för ”Bolagsanalys” i tidigare KT Analys. Per idag (15/12) följer nedan de slutliga villkoren för denna satsning: – Den nya satsningen på en KTA-liknande version av Bolagsanalysen…

”Early access”-bonus – Extra video och flashar för de som väljer att teckna tidigt

Har du den kunskap och de verktyg som krävs i en volatil marknad och inför kommande börsår? Vi har sett en volatil start på börshösten med tvära kast upp och ner. Under pågående rapportperiod tenderar det dessutom att bli extra stökigt då stora mängder information snabbt ska ”smältas” av marknaden. Vilka hissas och vilka dissas? Köpa ”dippen” eller bättre att…