Slutliga villkor för NQ+KT-erbjudandet med hänsyn till nya satsningen på ”Bolagsanalys”

Den 9/12 kommunicerades att NQ i tillägg till tidigare erbjudande också har beslutat att köpa in ytterligare data samt göra en utvecklingssatsning på en egen analysyta likt den för ”Bolagsanalys” i tidigare KT Analys. Per idag (15/12) följer nedan de slutliga villkoren för denna satsning: – Den nya satsningen på en KTA-liknande version av Bolagsanalysen…